1. Pembayaran kemasukan hanyalah dibuat selepas pemohon menerima Surat Tawaran Kemasukan.
 2. Surat Tawaran Kemasukan akan dimaklumkan selepas penilaian temuduga oleh Mesyurat Pihak DUAZ.
 3. Setiap kemasukan baru perlu membayar Yuran Pendaftaran sebanyak RM700 serta RM400 bulanan.
 4. Jumlah keseluruhan yuran (Tidak termasuk pendaftaran) bagi tahun 2023/2024 adalah sebanyak RM4,800.00 setahun.
  Pembayaran boleh dilakukan sekali gus pada awal tahun , setiap enam bulan sekali atau secara bulanan. Pembayaran boleh dilakukan secara tunai di pejabat atau melalui banking online akaun madrasah. Akaun madrasah DUAZ adalah seperti berikut:
  Maybank Darul Ulum Az Zahra ( 5627 4013 9161 )
 5. Pembayaran yuran bulanan mestilah dilakukan pada Awal Bulan Sebelum 5 Haribulan Bagi Setiap Bulan.
 6. Pembayaran yang dilakukan melalui online banking, diminta untuk menghantar slip/resit kepada nombor whatsapp pejabat 018 2300 997 untuk simpanan rekod.
 7. Bagi Pelajar asnaf dan anak yatim, permohonan hendaklah diluluskan oleh pihak pengurusan Darul Ulum Az Zahra bagi memenuhi quota tahunan.
 8. Yuran mestilah dibayar secara online sahaja.
 9. Pelajar boleh dikenakan tindakan disiplin Digantung Madrasah sekiranya didapati tidak membayar yuran bulanan melebihi (3) Tiga Bulan tanpa alasan yang munasabah.
 10. Bayaran pendaftaran atau yuran yang telah dibuat TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN semula.