Kesalahan-Kesalahan disiplin

 1. Tidak menepati masa / lewat datang dan pulang awal dari kelas/ kelas mutala’ah/ (outing) dan melanggar undang undang yang telah ditetapkan dalam peraturan madrasah.
 2. Tidak mengikuti peraturan berpakaian yang ditetapkan dan tidak berpakaian kemas.
 3. Tidak mematuhi arahan pihak pentadbiran.
 4. Tidak menjaga kebersihan madrasah, asrama, kawasan persekitaran dan kesihatan diri sendiri.
 5. Tidak menghadiri perjumpaan/ aktiviti yang telah ditetapkan.
 6. Solat dalam bilik/dorm.
 7. Berkelakuan kurang sopan / bising/ mengganggu ketenteraman awam sama ada di madrasah atau di mana-mana juga yang boleh mencemar nama baik madrasah.
 8. Menyalahgunakan kemudahan madrasah seperti menconteng bangunan, menampal poster yang tidak berkenaan, papan kenyataan ,kelas dan lain-lain.
 9. Tidak menjaga keselamatan diri/ harta benda sekolah/ pelajar-pelajar lain.

Tindakan

 1. INDIVIDU : KERJA AMAL KELAS ATAU BILIK : DITAHAN DARI KELAS/ TAHAN OUTING
 2. Memaklumkan kesalahan kepada ibubapa/penjaga.
 3. Direkodkan sebagai kesalahan disiplin sehingga tiga kali dan akan dipindahkan dalam rekod pemerhatian.

Kesalahan disiplin kelas

 1. Ponteng perhimpunan / kelas harian/ kelas mutalaah / aktiviti atau program madrasah.
 2. Tidak mengulang sabak selama beberapa hari, didapati menipu dan membantah arahan guru dalam kelas atau kakitangan.
 3. Meniru dalam ujian/peperiksaan.
 4. Masih membantah keputusan/arahan pihak pejabat, warden, guru disiplin, penolong kanan dan mudirah walaupun telah diberi amaran beberapa kali.
 5. Menunjukkan sikap bongkak dan menghina guru dan kakitangan Darul Ulum Az Zahra.
 6. Menyalahgunakan kegiatan seni mempertahankan diri seperti silat, taekwando dan sebagainya.
 7. Mengulangi kesalahan-kesalahan disiplin lebih daripada tiga kali.

KESALAHAN DISIPLIN DAN TINDAKAN.

 1. Menyimpan gambar-gambar artis dalam bentuk soft copy atau hard copy yang berunsur hiburan.
 2. Membawa barang-barang berupa pakaian, alat-alat elektronik/berharga (gajet) dan lain-lain yang dilarang oleh sekolah.
 • Direkod sebagai kesalahan sederhana dan membuat akuan bertulis .
 • Tahan dari keluar outing sebulan kecuali jadual bercuti yang ditetapkan.
 • Merujuk kes kepada kaunselor untuk sesi kaunseling dan kes dibawa ke mesyuarat bersama semua guru.
 • Digantung persekolahan.
 • Dibatalkan keputusan keseluruhan mata pelajaran yang diambil dalam ujian/ peperiksaan dan ditandakan 0 dalam sistem keputusan peperiksaan.
 • Dimaklumkan kepada ibubapa/ penjaga dan akujanji bertulis serta dipindahkan dalam rekod kesalahan berat bagi kesalahan berulang tiga kali. Jika diulangi buat kali ke empat, akan digantung / dibuang sekolah. (MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN DAN PENTADBIRAN)

Kesalahan Berat

 1. Tidak hadir ke madrasah lebih daripada 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan bertulis kepada mudir atau pihak pentadbiran atau guru kelas.
 2. Meninggalkan kawasan madrasah tanpa kebenaran dengan apa juga cara sama ada siang atau malam dengan waris atau tidak.
 3. Bertemu dengan orang asing yang diragui di kawasan atau luar madrasah.
 4. Mencuba / Menjalin hubungan terlarang (Homoseksual).
 5. Mencuri atau merosakkan harta benda madrasah, asrama atau warga madrasah.
 6. Membuat kenyataan negatif tanpa perbincangan dengan apa sahaja berhubung Institusi di akhbar, sebaran am yang memburukkan Darul Ulum atau menulis ke mana – mana jabatan tanpa merujuk atau memohon pertimbangan pihak pentadbiran.
 7. Mencabar, mengugut, memeras, membuli atau mengancam serta menggunakan kekerasan kepada warga Darul Ulum Az Zahra.
 8. Menceroboh kawasan atau hak orang lain.
 9. Melawan dengan lisan dan perbuatan secara kekerasan kepada warga Darul Ulum Az Zahra.
 10. Mengadakan perhimpunan atau perjumpaan menggunakan alat dan bangunan sekolah tanpa kebenaran pihak pentadbiran.
 11. Sengaja menimbulkan perkara sensitif dengan tujuan membuat kacau bilau dan perpecahan.
 12. Membeli, menyimpan, membaca, melihat atau mengedar gambar atau bahan lucah.
 13. Menghisap, menyimpan, meminum atau membawa masuk bahan yang memabukkan yang boleh menghilangkan kewarasan akal, rokok, minuman keras atau berjudi.
 14. Menyimpan, memiliki, membawa, mengambil, menggunakan atau mengedar dadah.
 15. Lain-lain perkara yang setara.

Tindakan

 1. Rekod sebagai kesalahan berat dan membuat akuan bertulis.
 2. Memaklumkan dan memanggil ibubapa/penjaga dan akujanji bertulis.
 3. Merujuk kes kepada kaunselor untuk sesi kaunseling.
 4. Jika pelajar tersebut ditaja oleh mana mana pihak, tajaan ditarik segala kemudahan biasiswa @ dermasiswa.
 5. Surat akujanji.
 6. Digantung kelas / dibuang bagi kes kesalahan berat.
 7. Laporan kepada pihak berkuasa -jika perlu.

UMUM

 1. Semua pelajar Darul Ulum Az Zahra adalah tertakluk kepada peraturan- peraturan dan undang-undang tubuh Sekolah berdaftar di bawah Jabatan Agama Islam Selangor ini sebagai Institusi agama yang dipandang tingggi oleh masyarakat.
 2. Peraturan-peraturan yang disenaraikan di sini adalah muktamad. Oleh itu pelajar-pelajar mestilah menggunakan fikiran yang waras dan bijak dalam segala tindakan dan kelakuan supaya selaras dengan kehendak pihak pentadbiran yang inginkan kebaikan buat semua pelajar.
 3. Pelajar-pelajar Darul Ulum Az Zahra mestilah mempunyai nilai-nilai keperibadian yang tinggi dan sentiasa menjaga nama baik dan imej madrasah di mana-mana sahaja pelajar itu berada.
 4. Adalah diharapkan peraturan dan undang-undang Darul Ulum Az Zahra ini akan dapat membimbing pelajar- pelajar dalam membentuk akhlak yang baik dan menjadikan disiplin dan sahsiah diri yang sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu.